Hier kan je volgende documenten vinden: 

Vrijwilligersnota

Vademecum

Huishoudelijk Reglement

Gedragscodes

Statuten