Soorten leden

 • Spelende leden: iedereen die actief deel uitmaakt van een ploeg. Je wordt ingeschreven als lid van de Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB). Om te kunnen korfballen is een medische keuring verplicht (hernieuwing om de 3 jaar) en je betaalt jaarlijks lidgeld. Zie hieronder bij leeftijdscategorieën.
 • Adherenten: ook zij zijn officiëel lid van de Korfbalbond en kunnen dus functies (bv begeleiden jeugd, lid van de raad van bestuur, ...) binnen Appels korfbalclub uitoefenen. Zij kunnen ook inspraak verwerven (bv stemrecht tijdens onze algemene ledenvergadering) in het clubgebeuren. Ze betalen jaarlijks lidgeld.
 • Steunende leden: ze zijn enkel lid van Appels Korfbalclub en niet van de Korfbalbond. Ze hebben geen stemrecht.

Leeftijdscategorieën

De leeftijdsgroepen:

 • U6: vanaf 3 jaar
 • U8: 6 en 7 jaar
 • U 10: 8 en 9 jaar
 • U12: 10 en 11 jaar
 • U14: 12 en 13 jaar
 • U16: 14 en 15 jaar
 • U19: 16, 17 en 18 jaar
 • Senioren (Kern): 18+
 • Recreanten: alle leeftijden kunnen recreatief korfbal spelen

De U6 van Appels Korfbalclub nemen deel aan onze bewegingsschool. Met aangepaste spelvormen worden de kinderen gestimuleerd tot bewegen en bouwen we "het samen sporten" geleidelijk aan op.
Met de U8 bouwen we verder op "het samen sporten". De trainingen worden meer toegespitst op korfbal bij de U10. De nadruk wordt pas echt op korfbal gelegd vanaf U12. Hier wordt niet van afgeweken bij de oudere leeftijdsgroepen. 

Trainingen

De U6 trainen 1 maal per week op vrijdag.
De U8, U10, U12, U16, U19 en kern trainen 2 maal per week op woensdag en vrijdag.
De recreanten trainen 1 maal per week op vrijdag

Kom meedoen!

Je mag steeds vrijblijvend enkele trainingen/sessies komen meedoen. Eens een kijkje komen nemen naar een training kan ook natuurlijk. Na de training kan je steeds een van de trainers aanspreken voor meer informatie. 

Hoe lid worden?

Tijdens je eerste training/sessie krijg je van ons een informatiefiche die je direct kunt invullen. Zo hebben we je gegevens.
Indien je beslist om lid te worden, krijg je de nodige documenten en informatie van ons.
Samengevat moet je:

 • het affiliatieformulier voor de korfbalbond invullen (klik hier)
 • ons een recente (digitale) pasfoto bezorgen (nodig vanaf 9 jaar)
 • een medische attest laten invullen door je huisdokter (klik hier)
 • jaarlijks lidgeld betalen

Eens je lid bent van Appels Korfbalclub, ben je volledig verzekerd tijdens alle clubactiviteiten.

Lidgeld

De lidgelden voor seizoen 2019 - 2020 bedragen:

U6: 80 euro
U8: 85 euro
U10: 90 euro
U12: 95 euro
U14: 95 euro
U16: 95 euro
U19: 95 euro
Seniors: 115 euro
Recreanten: 95 euro
Adherenten: 65 euro
Steunende leden: 65 euro
G-korfbal: 90 euro

10% korting indien 3 betalende leden binnen het gezin
20% korting indien 4 betalende leden binnen het gezin
5 euro korting bij aansluiting voor 15/10 en indien aangemeld via de 'gele sportkaart' van stad Dendermonde.
20 euro korting indien aansluiting na 31/12/2018

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van je lidgeld terug. 

Lidgelden worden door Appels Korfbalclub gebruikt om de nodige uitgaven te kunnen doen: huur van sportvelden en sporthal, verzekering, lidmaatschap bij de KBKB, vergoeding van kerntrainers en jeugdtrainers, scheidsrechtersvergoedingen, onderhoud, aankoop en onderhoud van materiaal en uitrusting.

Met de lidgelden wordt slechts een beperkt deel van de kosten gedekt. Het grootste deel van de inkomsten wordt gehaald uit activiteiten georganiseerd door de leden zoals de barbecue, koekenverkoop en quiz.