Elk lid van Appels Korfbalclub is verzekerd voor sportongevallen en alle andere mogelijke ongevallen bij clubactiviteiten. Bij een ongeval met dokterstussenkomst moet je het aangifteformulier invullen . Om het formulier te downloaden klik je op onderstaande link. 

KBKB - ongevalsaangifte


Je bezorgt het formulier ingevuld en ondertekend hetzij aan de secretaris van de club, hetzij aan je trainer of hetzij aan een ander bestuurslid. Indien het formulier correct is ingevuld zal de secretaris van de club dit zo vlug mogelijk aan de verzekeraar NV Arena, Brand Whitlocklaan 165, 1200 Brussel bezorgen. NV Arena zal je nadien per brief de ontvangst van de aangifte en het dossiernummer meedelen. Indien je binnen een tweetal weken niets ontvangen hebt van de verzekeraar verwittig je de secretaris van de club daarvan. 
Achteraf bezorg je dan de bewijsstukken van de kosten die je gemaakt hebt aan de verzekeraar. Deze zal je kosten, binnen de grenzen van de verzekering, terugbetalen op de rekening aangeduid in de aangifte. Nadat je hersteld bent van je blessure vraag je best de toestemming van je arts om je activiteit te hervatten.