Soorten leden

 • Spelende leden: iedereen die actief deel uitmaakt van een ploeg. Je wordt ingeschreven als lid van de Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB). Om te kunnen korfballen is een medische keuring verplicht (hernieuwing om de 3 jaar) en je betaalt jaarlijks lidgeld. Zie hieronder bij leeftijdscategorieën.
 • Adherenten: ook zij zijn officiëel lid van de Korfbalbond en kunnen dus functies (bv begeleiden jeugd, lid van de raad van bestuur, ...) binnen Appels korfbalclub uitoefenen. Zij kunnen ook inspraak verwerven (bv stemrecht tijdens onze algemene ledenvergadering) in het clubgebeuren. Ze betalen jaarlijks lidgeld.
 • Steunende leden: ze zijn enkel lid van Appels Korfbalclub en niet van de Korfbalbond. Ze hebben geen stemrecht.

Leeftijdscategorieën

De leeftijdsgroepen:

 • U5: vanaf 3 jaar
 • U7: 5 en 6 jaar
 • U9: 7 en 8 jaar
 • U11: 9 en 10 jaar
 • U13: 11 en 12 jaar
 • U15: 13 en 14 jaar
 • U17: 15 en 16 jaar
 • U19: 17 en 18 jaar
 • Senioren (Kern): 19+
 • Recreanten: alle leeftijden kunnen recreatief korfbal spelen

De U5 en U7 van Appels Korfbalclub nemen deel aan onze bewegingsschool. Met aangepaste spelvormen worden de kinderen gestimuleerd tot bewegen en bouwen we "het samen sporten" geleidelijk aan op.
Met de U9 bouwen we verder op "het samen sporten". De trainingen worden meer toegespitst op korfbal bij de U11. De nadruk wordt pas echt op korfbal gelegd vanaf U13. Hier wordt niet van afgeweken bij de oudere leeftijdsgroepen. 

Trainingen

De U5 en U7 trainen 1 maal per week op vrijdag gedurende het veldseizoen.
De U9, U11, U13, U17, U19 en kern trainen 2 maal per week op woensdag en vrijdag gedurende het veldseizoen. 
De trainingsuren in zaal zijn afhankelijk van de beschikbare zaaluren. Hierdoor kunnen de traingsdagen en -uren wijzigen ten opzicht van de buitentrainingen. 
De recreanten trainen 1 maal per week op vrijdag. Ook dit kan wijzigen in zaal. 

Kom meedoen!

Je mag vrijblijvend enkele trainingen/sessies komen meedoen. Eens een kijkje komen nemen naar een training kan ook natuurlijk. Na de training kan je dan  een van de trainers of de jeugdcoördinator aanspreken voor meer informatie. 

Hoe lid worden?

Tijdens je eerste training/sessie krijg je van ons een inlichingenfiche die je direct kunt invullen. Zo hebben we je gegevens.
Indien je beslist om lid te worden, krijg je de nodige documenten en informatie van ons.
Samengevat moet je:

 • het affiliatieformulier voor de KBKB invullen (klik hier). Dit formulier vermeldt de gegevens van de speler/speelster. Voor minderjarigen dienen ook de ouders te ondertekenen.
 • ons een recente (digitale) pasfoto bezorgen (om in ons ledenprogramma TWIZZIT te publiceren)
 • een medische attest laten invullen door je huisarts (klik hier). Dit document moet verplicht ingevuld worden door een arts en is noodzakelijk om de aansluiting effectief te maken. (Niet nodig voor kinderen tot en met U9)
 • Een document invullen waarin je al dan niet toelating geeft voor gebruik van foto- en filmmateriaal.
 • Het vademecum, dat inlichtingen bevat betreffende oa. verzekering enz, grondig lezen en het document 'verklaring voor ontvangst' ingevuld en ondertekend terug te bezorgen. 
 • jaarlijks lidgeld betalen

Alle documenten worden aan de jeugdcoördinator of de secretaris bezorgd. Indien niet alle documenten worden afgegeven, kan de aansluiting niet gebeuren.

Na betaling van het lidgeld worden de ingevulde documenten opgestuurd naar het secretariaat van de Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB) voor de officiële aansluiting. Vanaf dan is het lid verzekerd tegen ongevallen tijdens alle activiteiten van de club (ook op weg van en naar de activiteit). De kostprijs van de verzekering tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is inbegrepen in het lidgeld.

Eens je lid bent van Appels Korfbalclub, ben je volledig verzekerd tijdens alle clubactiviteiten.

Lidgeld

De lidgelden voor seizoen 2023 - 2024 bedragen:

U5: 110 euro
U7: 110 euro
U9: 110 euro
U11: 120 euro
U13: 120 euro
U15: 120 euro
U17: 120 euro
U19: 120 euro
Seniors: 140 euro
Recreanten: 120 euro
Adherenten/Recreant niet spelend: 75 euro
Steunende leden: 100 euro
G-korfbal: 95 euro

10% korting indien 3 betalende leden binnen het gezin
20% korting indien 4 betalende leden binnen het gezin
5 euro korting bij aansluiting voor 15/10 en indien aangemeld via de 'gele sportkaart' van stad Dendermonde.
20 euro korting indien aansluiting na 31/12/2022

We bieden het Kansentarief UITPAS aan.

Bepaalde ziekenfondsen betalen een deel van het betaalde lidgeld terug. Het secretariaat bezorgt hiervoor het attest.

Lidgelden worden door Appels Korfbalclub gebruikt om de nodige uitgaven te kunnen doen: huur van sportvelden en sporthal, verzekeringen, lidmaatschap bij de KBKB, vergoeding van kerntrainers en jeugdtrainers, scheidsrechtersvergoedingen, onderhoud technische installaties, aankoop en onderhoud van materiaal en uitrusting, ....

De lidgelden dekken slechts een beperkt deel van de kosten. Het grootste deel van de inkomsten wordt gehaald uit activiteiten zoals de stoofvleesfestijn, barbecue, koekenverkoop en quiz.