Documenten

 

Documenten

 

 

- Hier vind je onze Statuten

- Hier vind je ons Huishoudelijk Reglement

- Hier vind je de Gedragscodes

- Hier vind je het Beleidsplan

- Hier vind je onze Vrijwilligersnota

 

Alle documenten om lid te worden van onze club vind je hieronder.

Geboren in 2008 of vroeger? pasfoto nodig! (uitz.: g-korfballers).

Alle documenten verzamelen en aan Vanessa Van Biesen bezorgen.

 

- Hier lees je de richtlijnen "wat te doen om lid te worden"

- Hier vind je het Vademecum (laatste pagina invullen en afgeven)

- Hier vind je het formulier Medische keuring (in te vullen door de arts)

- Hier vind je het Aansluitingsformulier (voor de KBKB)

- Hier vind je de Info bij aansluiting (voor onze ledenadministratie)

- Hier vind je alle info over het lidgeld en de betaling ervan

- Hier vind je de persoonlijke medische steekkaart, enkel in te vullen indien de club op de hoogte moet zijn van

bepaalde medische gegevens

 

Sportongeval :

Alle aangesloten leden en vrijwilligers zijn verzekerd via de polis B.A. en ongevallen van de KBKB (zie vademecum hierboven). Om een ongeval aan te geven moet het aangifteformulier ingevuld worden. Je kan het hier afprinten.

Laat het invullen door een bevoegde arts, vervolledig het met je eigen gegevens en gegevens betreffende het ongeval, kleef een mutualiteitsvignet op de achterkant en bezorg het aan Marijke Dierick, Bevrijdingslaan 47, Appels. Let op: een ongeval moet binnen binnen de 48 uur aangegeven worden. Stel dus zeker niet uit !!