Vertrouwenspersonen

 

In een vereniging, waar veel mensen samenwerken, elk met een eigen karakter en persoonlijkheid, kunnen zich soms problemen voordoen en meestal worden deze onderling opgelost. Soms gaat het echter om pesterijen, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag.

Binnen onze club is dit totaal onaanvaardbaar en we raden leden die er mee te maken krijgen aan om er melding van te maken.

De trainers, de jeugdcoördinator en de leden van de Raad van Bestuur zijn die eerstelijns contactpersonen maar daarnaast zijn er binnen onze club vier vertrouwenspersonen aangesteld die er zijn om te luisteren, te adviseren en te ondersteunen. Elke vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht (ook naar de andere vertrouwenspersonen toe) en men kan er in alle omstandigheden zeker van zijn dat elke melding vertrouwelijk zal behandeld worden. Zonder instemming van de betrokkene mag de vertrouwenspersoon geen enkele actie ondernemen.

Wanneer de betrokkene beslist om het probleem kenbaar te maken dan kan hij of zij zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon. In onderling overleg kunnen zij dan samen de best geplaatste persoon contacteren om het probleem aan te kaarten.

De aangestelde vertrouwenspersonen zijn mondeling, telefonisch en/of via mail bereikbaar.

 

De Raad van Bestuur

 

 

 

 

 

 

Rudy Van Den Broeck

0474 68 88 66

052 21 34 24

jeugd@korfbalclubappels.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Van Boxelaere

0478 26 43 59

052 52 31 90

alex.vanboxelaere@vtssn.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Waterschoot

0477 25 90 80

sandra.waterschoot@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Perdaens

0494 89 99 08